Výběr vhodného místa
Je třeba zvážit polohu místa – v jakém je směru vůči převládajícím větrům a pohybu slunce (jak na nás působí vítr, slunce, voda)– na jakou světovou stranu je otevřeno (co pro nás znamenají světové strany).
Je třeba zvážit nejen zásobování pitnou vodou, ale i její kvality a hodnoty (měkká, tvrdá,trpká).
Zda je půda suchá tvrdá, nebo zda je pokryta hustým porostem a plná vláhy. Vezměte si do ruky hrst hlíny, ke které si přičichněte,prohněťte ji v ruce, zjistěte jakou má konzistenci, strukturu. Jak na vás působí? Je to zem, která vás ponese.
Zda je místo obklopeno horami, jak na nás působí okolní krajina.
Zda je místo vystaveno palčivému žáru, nebo zda je chladné, protože je ve velké výšce ( jak na nás působí klima).
Jak je to se zástavbou?

Tón místa
Místo stejně jako člověk má svůj příběh, svou karmu.
Historie určitého místa odpovídá v analogické interpretaci životnímu příběhu člověka, je tedy zapotřebí najít původní impuls určitého místa. Historie znamená to, co se nakupí na sebe v průběhu doby. Rozpoznáváním toho, co bylo, by měla cesta pokračovat vpřed a my bychom přitom měli rozpoznat, co se z minulého dění přesouvá do přítomnosti, co nyní do přítomnosti zasahuje. Předchozí stav je vždycky živnou půdou pro to, co se odehrává , nebo co bude následovat. MINULOST URČUJE BUDOUCNOST.
Záleží na nás zda pro přítomnost a pro budoucnost vytvoříme lepší příběh, lepší kvalitu. To, co platí pro život jednotlivce, platí logicky i pro podstatu celého prostoru, neboť vše váže energii.

Eliminace negativně na nás působících zón
Pravidla pro výběr vhodného místa ke stavbě domů byla zavedena již vřed 4000. lety v Číně. Tyto zóny se nazývaly geopatogení zóny (GPZ), byli nazvány feng shui (vítr voda), dračí díry.
Staří Etruskové používali k výběru míst například dobytek, který si lehá a odpočívá na místě čistém.
Germáni donesli na místo vybrané pro dům mraveniště a zůstali-li mravenci na tomto místě, nepřestěhovali-li se, bylo to místo nevhodné.
Mravenci si na GPZ staví hnízda a k přemisťování používají cestičky, kde naměříte elektromagnetické vlnění.

Dalším významem slova feng shui je vánek doprovázející vodu. GPZ se často nacházejí nad spodní vodou, tektonickými zlomy. Taková místa se dají vypozorovat na anomálním růstu rostlin (nepřirozeně pokroucené větve, chaotický růst, vychýlení stromů snaha dostat se mimo tuto zónu, nádory). Z čehož vychází možnost pomocí rostlin takové místo vyhledat. Po místnosti rozmístíme ve sklenkách vody listy kapradě samce, uděláme to v době, kdy si zjistíme podle předpovědi počasí povětrnostní změnu, nejlépe příchod studené fronty. Ta je doprovázena změnou elektromagnetických polí, která zesilují působení GPZ. V této zóně listy kapradě zvadnou, i když jsou ve vodě. Mimo zónu vydrží několik dní.

Působení GPZ zesilují svými elektromagnetickými vlnami elektrické spotřebiče. U kterých by stačil vypínač přerušující tok proudu, ale bohužel jsou většinou na zábavní elektronice vypínače nízkonapěťové na sekundárním výstupu neodstíněného transformátoru, který zůstává trvale pod proudem.

Správné Elektroklima
Přirozené klima, ionizace vzduchu bylo narušené člověkem používáním umělých materiálů. Při proudění suchého vzduchu, vzniklého ústředním topením, třením o umělé plochy, jako záclony, lamino podlahy a nábytek, se na tomto povrchu tvoří silné elektrostatické kladné náboje z nichž se uvolňují pozitivní ionty. Tyto ionty na nás působí ze zdravotního hlediska negativně. To je také problém klimatizací a různých čističů vzduchu. Proto by jsme měli zajistit vznik záporně nabitých iontů a vzniku kladných iontů se snažit zabránit. Jak?

Již naši předci k tomu měli nástroje. V místech vytvořených pro meditaci, modlitbu se zapalovali svíčky negativně ionizující vzduch. Dobrý je i sedmiramenný svícen používaný v židovských rodinách, který má při zapáleních svíček dosah až 12m. Dobré je i zapálení svíček do všech rohů místnosti.

Začali se též objevovat ionizátory vzduchu. Ovšem trvanlivost lehkých iontů v dnešním znečištěném vzduchu je velice krátká, rychle se přichycují na různé rozptýlené částice, čímž ztrácejí svou účinnost. Ionizátor má být tedy umístěn v bezprostřední blízkosti osoby. Lépe je používání hydroiontů, které mají delší životnost. Ale při umělé ionizaci znečištěného vzduchu není ionizován jen kyslík, ale všechny produkty znečištění, i dusík, ze kterých pak vznikají nebezpečně toxické látky a v některých elektroionizátorech vzniká z kyslíku dokonce ozón. A tak může být ve skutečnosti kvalita ovzduší ještě horší.

Harmonizace prostoru pomocí kamenů
Byla pozorována nepřítomnost dráždivých zón na starých územích (sídlištích) obývanými lidmi, kde byli na stavby použity kameny.
Tato citlivá rovnováha byla narušena ocelovými a železobetonovými konstrukcemi rozlaďující elektromagnetické venkovní prostředí. Kameny se pro stavby používaly odpradávna a to nejenom jako trvanlivý materiál.
Každý kámen má stranu magneticky kladnou a magneticky zápornou. Zkušení kameníci poznali již po hmatu, kdy kladný pól je teplý a záporný studený. Tato vlastnost je využívána k harmonizaci prostoru natočením základového kamene kladným pólem do místnosti a takto můžou být neutralizovány škodlivé složky zemního záření.
Kámen můžeme též polarizovat silným udeřením palicí a to nás zavádí ke starému rituálu položení základního kamene. Při němž se volí mnohdy kámen z významného místa. Například v Národním divadle je 19 základních kamenů dovezeno z devatenácti významných míst Čech a Moravy.
Nejsou li základy domu postaveny z kamenů, můžou se do základů kameny vložit. Kameny by měli být průměru minimálně 25cm, položeny do rohů budovy, kladným pólem směrující dovnitř. Ostatní do vzdálenosti maximálně dvou metrů i pod podlahou, pod níž kladný pól míří vzhůru.

 
Domů