Posvátná geometrie
Je kvalita, která nás spojuje s vesmírem prostřednictvím našich vnitřních a vnějších smyslů
Spojena s aritmetikou se stává jazykem pojmenovávajícím zázraky života – stvoření, růst. Dává vybraným obrazcům a tělesům duchovní význam. Byla vždy součástí duchovního života, aplikována ve filozofických pojednání, vyjádření stvoření světa, duchovního růstu, aplikována v umění a architektuře.
Dnes začíná nabývat zase nového významu, jelikož cítíme potřebu vnést více duchovnosti do našich životů. Žít posvátnou geometrií je jako uvědomovat si krásu přítomného okamžiku. Znaky Posvátné geometrie totiž najdeme všude kolem nás. I naše tělesné proporce se řídí těmito zákony.

Krása je nám nadřazena, jako geometrické, harmonické proporce pocházejí z božských příkazů.
Pokud se chceme cítit na zemi jako doma, platí na formování místa zákony harmonie.

Posvátná geometrie v architektuře
Vytvoříme li pomocí posvátné geometrie jakýkoli prostor, vnímá tento prostor naše tělo jako vlastní. Do člověka, který v takovém to prostoru žije a v těchto stavbách pobývá je zpětně vnášen řád, působí na něj léčivě. V takovém to prostoru se cítíme uvolnění, stabilní a otevření.
Při realizaci takových zásad se znovu objevujeme zlatý řez. Jeho zákonem je totiž, že se menší má k většímu tak, jako ono větší se má k celku. Z průběžně dále vedeného zlatého řezu vznikají principy formy přírody. Zvláště působivý je příklad mušle, která je dokonalým zobrazením zlatého řezu.Každé geometrické těleso ovlivňuje prostor kolem sebe. Podle toho jaký zvolíte tvar, můžete prostoru dodávat konkrétní energii.
Dnešní architektura se přebíjí mnohdy navzájem, chybí ono společné, krása celku. Jde o společně nalezenou míru, ne jen o projevující se individuální představu jednotlivce.

Je to vědomá a mistrovská práce nalézat něco společného. Je hodně snah stavět pro společenství, přesto však je obtížné takový projekt uskutečnit, vždy v tom brání příliš velká vyhraněnost individuálního podání.
Naši předci věděli o místních silách a po stavební stránce je posilovali. Účinek harmonizujícího řádu v architektuře se ukazuje na mnoha zvlášť vydařených stavbách, třeba pagodách. U nás na sebe můžeme nechat působit různé sakrální stavby, katedrály, kaple,kostely,ale také zámecké parky, arboreta. Ovšem i při stavbě hradů, tvrzí, měst a vesnic najdeme ovlivnění tímto řádem. I my bychom měli vědět, být si vědomi co děláme.

Geomantie
Je léčivá práce s prostorem.
Na začátku musí existovat přání projevit impuls, který má být zformulován a má dostat určitou formu.
Prací geomantie je uchopení prvotního impulsu, který určuje jasnost, jednoznačnost. Shromáždí veškeré energie, které jsou k dispozici, vycentruje je a zaměří na cíl. Rozpozná různorodost míst v prostoru a tyto místa energeticky rozhýbe rituály, zaměří celý tento obsah na cíl.

Rituály se místa neustále obnovují a oživují v síle.
Geomantická práce vynese na světlo to co dané místo symbolizuje, co je jeho „středem“, co je prapůvodní silou, mělo by to být vyjádřeno slovem a konkrétně spojeno se silovým (centrálním) bodem daného místa.
• položení základního kamene
• zasazení stromu
• vytvoření sakrálního prostoru
• kdysi se zakládal taktéž kamenný kruh, který dodával místu energii. Uvnitř tohoto kruhu byly soustředěny rušivé síly země a po
• energetické stránce panoval na takovém prostoru klidu
• bydliště, stejně jako my, potřebuje chráněné oblasti, vlastní sakrální prostor, bezpečný střed
• rozpoznání a stanovení středu vytváří domov

Člověk může plnohodnotně žít jen v posvěceném prostoru, ve středu, v srdci , proto je tak důležité nalézt střed místa.
Naše vědomé spojení s bydlištěm je ozdravující.
Bydliště není pouze to co bylo vystavěno, ale ještě více to, co se v něm vlivem lidí děje.
Je třeba stát se součástí prostoru, který neustále nadechuje a vydechuje.
Příklon a pozornost k bydlišti může zjemnit naše vnímání a dát vzniknout schopnosti uvědomovat si nový vztah. Z toho zase vyrůstá větší pozornost, příjemnější pocit, posílení a vitalita pro člověka samého i pro místo jeho bydliště.
Odpovědnost vůči bydlišti nás vybízí k tomu, abychom se proměnili, pokud toto místo nemá ustrnout pouze v tom, co je užitečné a použitelné .

 
Domů